Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez ANKA LOOK, Anna Firlej-Kowalczyk z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określa w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.
 3. Dane osobowe są przetwarzane, co do zasady przez ANKA LOOK, Anna Firlej-Kowalczyk w celu złożonego Zamówienia. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, oraz jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę, w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach w celu przesłania Ci newslettera.
 4. Dane osobowe będą archiwizowane przez przedsiębiorcę przez trzy lata od dokonania ostatniej sprzedaży.
 5. Zgodnie z RODO Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia oraz usunięcia. W tym celu Klient może wysłać zgłoszenie na adres email: sklep@ankalook.pl
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępniania może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Kupującego.
 7. Z chwilą rejestracji na stronie: http://ankalook.pl/ Oświadczam, że zostałam(em) poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również bezpłatnym prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez kontakt:
  - w formie elektronicznej, na adres: sklep@ankalook.pl     
  - w formie pisemnej, na adres; Goniembice 13, 64-111 Lipno.       
  Masz prawo otrzymać dane dotyczące Cię w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora, od którego dane będą  wydobywane (art.20 ust. 1 RODO)
 8. Sprzedawca stosuje pliki ,,cookies”. Informacje zebrane przy pomocy, cookies”  pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji i Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez  Użytkowników  ze Sklepu. Wyłącznie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików  ,,cookies”  zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.